Mavi
Bize Ulaşın
 • InfEx, İş-BT Uyuşumu'nu (Business-IT Alignment) sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. InfEx, danışmanlık hizmetlerine paralel olarak müşterilerinin kurumsal yönetişimi  ve  sürdürülebilir büyü- meyi sağlayabilmeleri için yüksek kaliteli ve ekonomik çözümler sağlar. Bu kapsamdaki danışmanlık ve proje hizmetleri;

  • İş analizini,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesini
  • BT Teknoloji takibi ve araştırması,

 • Şirketlerin sürdürülebilir büyüme eğilimini yakalamaları ve kalıcılıklarını sağlamaları sağlıklı bir şekilde kurumsallaşmaları ile sağlanabilir. Sağlıklı kurumsallaşma;

  • İş ihtiyaçlarına uygun tanımlanmış iş süreçleri,

  • Kontrol edilebilir ve sağlıklı bir finansal altyapı
  • İş süreçlerine uygun kurumsal organizasyon yapısı
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesini

 • Bilgi Teknolojileri, şirketlerin iş yapmalarında kullandıkları en önemli araçlardan biridir. Bu alanda yatırımlar gerçekleştirilirken;

  • Şirket hedeflerine uygunluk,
  • İş süreçlerine paralellik
  • Verimlilik

  • Çalışan motivasyonu,
  • Doğru ve yeterli veriyi toplamak
  • Yeterli ve karar yönelik bilgiyi üretmek ve raporlamak
  • İş sürekliliği ve veri güvenliğini göz önünde bulundurmak

2011 ©